Kênh Vlogs Phú Tube lập ra với định hướng chia sẻ các video về cuộc sống. Kết hợp những video về công nghệ thông marketing ứng dụng vào việc kinh doanh và kiếm tiền online phù hợp với thời đại công nghiệp 4.0.

Website được lập ra để tiện cho việc theo dõi của cô bác anh chị em cũng như thuận tiện cho Phú trong việc cần diễn tả nội dung ở các video hướng dẫn cần kết hợp đính kèm tại liệu.

Cô bác anh chị em có thể theo dõi Phú Tube qua 2 kênh phổ biến