Thêm nút đăng ký kênh Youtube cho website

Xin chào các bạn, hôm nay Phú hướng dẫn anh em cách đơn giản để thêm nút đăng ký kênh youtube (subscribers) vào website.

Đầu tiên anh chị cần vào trang chủ của kênh lấy ID của kênh, như trong hình phí dưới anh chị thấy ID kênh Phu Tube là UCOOYizI-90dQngh8N2DLgEA 

Sau đó các bạn vào trang https://developers.google.com/youtube/youtube_subscribe_button dán ID kênh vào mục Channel Name or ID

Ban nhận được đoạn code ở khung Code như hình ở trên, để thêm nút ở vị trí nào bạn có thể dán ở vị trí đó, như hình bên dưới mình dán tại phần sidebar của website

Kết quả sẽ hiển thị như website của mình !